Udøvere i prioriteret testgruppe

Udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe skal indberette deres whereabouts i WADA’s antidopingdatabase ADAMS.

I henhold til 'De nationale antidopingregler' artikel 5.6 er eliteidrætsudøvere i prioriteret testgruppe forpligtet til at indberette whereabouts.

 

Alle eliteidrætsudøvere får direkte besked, hvis de indgår i prioriteret testgruppe og skal indberette whereabouts i regi af ADD!

 

Er du prioriteret udøver i et internationalt specialforbund, skal du være opmærksom på, at der kan gælde andre retningslinjer for indberetning af whereabouts. Du finder information hos dit internationale specialforbund.

 

Indberetning af whereabouts i ADAMS

ADD benytter det internationale antidopingagentur WADA’s internetbaserede databasesystem, ADAMS, til indberetning af whereabouts.

 

Det er muligt at indberette og opdatere i ADAMS via browser eller via appen ADAMS (kan hentes gratis i App Store eller Google Play).

 

Senest sidste dag før et nyt kvartal begynder, skal udøvere i ADD’s prioriterede testgruppe indberette følgende whereabouts-information med henblik på at kunne gennemføre uanmeldt dopingkontrol:

  • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, post- og bopælsadresse.
  • Navn og adresse på regelmæssige træningssteder samt de almindelige tidsrammer for træning.
  • Konkurrenceplan for det pågældende kvartal, herunder navn og adresse på konkurrencested samt datoer for konkurrence.
  • Oplysning om eventuelt handicap, som kan påvirke dopingkontrolprocessen.
  • 60 minutters træffetidspunkt hver dag mellem kl. 5 og 23 (inkl. weekender).
  • Whereabouts-informationer kan løbende opdateres i ADAMS, hvis udøverens planer ændrer sig.
  • De indberettede whereabouts-informationer i ADAMS er automatisk tilgængelige for ADD, det internationale specialforbund samt WADA. Informationerne bliver udelukkende brugt til planlægning af eventuel dopingkontrol. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt af alle parter.

Den enkelte idrætsudøver er selv ansvarlig for, at indberetning sker rettidigt og korrekt, samt at informationerne er opdaterede, uanset hvem der foretager indberetningen.

 

Download ADAMS-appen i til iOS i App Store eller til Android i Google Play.

 

Log ind i ADAMS via browser

 

Download 'Whereabouts-guide’

 

Ved overtrædelse af whereabouts-reglerne

Overtræder udøvere i prioriteret testgruppe reglerne for whereabouts i henhold til de Nationale antidopingregler artikel 2.4, straffes udøveren med en advarsel.

 

Tre advarsler i løbet af en periode på 12 måneder kan føre til en sag om overtrædelse af antidopingreglerne og kan sanktioneres med op til to års udelukkelse i henhold til de Nationale antidopingregler artikel 10.3.2

 

Følgende betegnes som overtrædelser af whereabouts-reglerne:

  • Manglende rettidig indberetning eller mangelfuld/ukorrekt indberetning af whereabouts (’filing failure’)
  • Mislykket forsøg på dopingkontrol, hvis udøveren ikke er til stede som angivet på det indberettede træffetidspunkt og -sted og ikke kan lokaliseres til dopingkontrol (’missed test’).

Ofte stillede spørgsmål om whereabouts og ADAMS

Har du spørgsmål om whereabouts og ADAMS, kan du finde i 'Whereabouts-guide' og FAQ om ADAMS.

Oversigt over ADD's prioriterede testgruppe

Udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe skal kunne lokaliseres til dopingkontrol uden for konkurrence og indberetter whereabouts.

 

Se oversigt over prioriterede udøvere

 

Oversigten opdateres cirka en gang om året. Der kan ske mindre ændringer i løbet af året, hvis udøvere f.eks. stopper med at dyrke deres idrætsaktivitet på eliteplan.

 

Oversigten rummer alene Anti Doping Danmarks prioriterede udøvere. Der kan være danske eliteidrætsudøvere, som er i deres internationale specialforbunds prioriterede testgruppe og derfor ikke fremgår af Anti Doping Danmarks oversigt.

Yderligere spørgsmål

Kontakt ADD på kontakt@antidoping.dk eller telefon + 45 43 26 25 50.